ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ PIXXOR

Published July 12, 2012

พิกเซอร์ ทุ่มเทเพื่อสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยในการใช้งาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดอายุของผลิตภัณฑ์ เราจึงได้จัดตั้งทีมดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  ศึกษาและปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในประเทศต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราสอดคล้องกับมาตรฐาน และนำเสนอข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆที่จำเป็นให้แก่ลูกค้า

เราจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็น RoHS หมายถึง การรักษาสภาพแวดล้อมระเบียบว่าด้วยการจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายบางประเภท
และ REACH  หมายถึง ระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์

หากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของพิกเซอร์ คุณสามารถหลีกเหลี่ยงความเสี่ยงอันตรายในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้ เพราะใช้เฉพาะสามารถเคมีที่ปลอดภัยในการผลิตเท่านั้น

การจัดซื้อสีเขียว
เข้มงวดและการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

การลดของเสีย
ตั้งเป้าหมายในการลดขยะจากกระบวนการผลิตเป็นศูนย์

รีไซเคิลทรัพยากร 
กว่า 60 ล้านชิ้น ที่ตลับหมึกได้รับการรัไซเคิล

ดาวน์โหลด PDF

No Response to “ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ PIXXOR”

Leave a Comment