ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ! ประหยัดเงินให้บริษัทเป็นแสน ด้วยตลับหมึกพิกเซอร์

Published July 9, 2012

ในฐานะผมเป็น ซีอีโอ ของ บริษัท ควอลิตี้ คิดส์ จำกัด ผมต้องคอยติดตามเฝ้าดูรายจ่ายของเราซึ่งมักจะมีผลกระทบเมื่อต้นทุนสูงขึ้น

ควอลิตี้ คิดส์ เป็นบริษัทขนาดกลางที่มีงานพิมพ์ค่อนข้างมากในการที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการของพิกเซอร์ทำให้ลดต้นทุนในการพิมพ์ได้มากกว่า 40-60% นอกจากจะคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่เยี่ยมยอดแล้วผลิตภัณฑ์พิกเซอร์ยังรักษาสภาพแวดล้อมมีการบริการทำความสะอาดเครื่องพรินเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานพิมพ์

ผมขอแนะนำให้ทุกบริษัทเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์
ของพิกเซอร์เพื่องานพิ
มพ์ที่มีคุณภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด file PDF

 

 Matthew  Brady

CEO Quality  Kids

No Response to “ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ! ประหยัดเงินให้บริษัทเป็นแสน ด้วยตลับหมึกพิกเซอร์”

Leave a Comment