คำถามที่พบบ่อย


พิกเซอร์ มีการบริการเป็นหัวใจหลักของบริษัทฯ
เรามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าดูแลลูกค้าถึงที่โดยคำนึงถึง
ความรวดเร็ว คุณภาพ และการอำนวยความสะดวกลูกค้า

คุณสามารถค้นหา/เลือก Printer ที่คุณต้องการด้านบน

If you have other questions, please contact us. We will reply within the next working day.

Canon imageCLASS MF215 , MF235 , MF237w
อาการเกิดจาก chip ของตลับหมึกมีปัญหา
แนะนำให้ทำการเปลี่ยนตลับหมึก  และแจ้งปัญหาตลับหมึกกับฝ่ายบริการ

Canon imageCLASS MF215 , MF235 , MF237w

เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสแกนเอกสารได้
เนื่องจาก : Scan MF Driver มีปัญหา
วิธีการแก้ไข : ถอนการติดตั้งไดร์เวอร์และโปรแกรมของ Canon ทั้งหมด และทำการติดตั้งใหม่
 

HP Color LaserJet Pro MFP M177fw 
หน้าจอค้าง logo HP
วิธีการแก้ไข : ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์
            1.ทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์จากหน้าเว็บ HP
            2.ทำการติดตั้งเฟิร์มแวร์ทีดาวน์โหลดมา
*** หมายเหตุ :  กรุณาอย่าปิดเครื่องขณะทำการอัปเดตซอฟแวร์

Fuji Xerox M205F,M205FW,M215FW
เครื่องฟ้องตลับหมึกหมด
ให้ทำการเปลี่ยนตลับหมึกใหม่

Canon imageCLASS MF215 , MF235 , MF237w
เนื่องจาก : "เครื่องฟ้องหมึกใกล้หมด หรือ ชิฟตลับหมึก Error" ไฟแจ้งเตือนที่ DATA
วิธีการแก้ไข :
กรณี เครื่องฟ้องหมึกใกล้หมด 
   1.ไปที่ "เมนู"
   2.การตั้งค่า Fax 
   3.การตั้งค่าพิมพ์การรับ 
   4.ทำการพิมพ์ต่อไปขณะที่หมึกใกล้จะหมด
   5.กด "ปิด"
กรณี ชิฟตลับหมึก Error ให้ทำการเปลี่ยนตลับหมึก
 

HP LaserJet Pro MFP M127fn, M127fs
เนื่องจากความจำเครื่องเต็ม
วิธีการแก้ไข : ทำการคือค่าโรงงาน / ค่าเริ่มต้น
ขั้นต่อนการคืนค่าโรงงาน 
     1.กดปุ่มการ"ตั้งค่า"จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
     2.เปิดเมนู "บริการ"
     3.เลือกตัวเลือก "เรียกคืนค่าเริ่มต้น" แล้วกดปุ่ม OK
เครื่องจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ
***ข้อควรระวังในการคือค่าโรงงาน / ค่าเริ่มต้น
การตั้งค่าของเครื่องจะหายไป กรณีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ผ่านระบบ Network
1.IP เครื่องพิมพ์
2.การ Scan ผ่าน Network

Canon imageCLASS MF215 , MF235 , MF237w 
กรณี ส่ง Fax จากหน้าเครื่อง โดยปลายทางเป็นเบอร์ต่อ
วิธี :  1.ไปที่ "แฟกซ์"
        2.กดหมายเลขแฟกซ์ แล้วกดปุ่ม "Start"
        3.กด "หยุดชั่วคราว" หน้าจอจะแสดงตัว "P" ต่อท้ายเบอร์ 
        4.กดเบอร์ต่อ
        5.กดปุ่ม "Start"

เนื่องจาก Windows Image Acquisition (WIA) Service ไม่ได้เปิดใช้งาน 
วิธีการแก้ไข : ไปที่ Control panel > System and Security > Administrative Tools > 
คลิกขวาที่ " Services " เลือก Run as administrator > ค้นหา "Windows Image Acquisition (WIA)" ต้องขึ้นสถานะ "Running"

 กรณี Service “Window Image Acquisition” ไม่ขึ้นสถานะ "Running"
  1.ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ “Window Image Acquisition (WIS)” > กด Start
  2.ถ้าไม่สามารถเปิด Service ได้ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่อง
 

Canon imageCLASS MF215 , MF235 , MF237w
เนื่องจาก สาย Power เครื่องปริ้นเตอร์ อาจเสียบไม่แน่น หรือ สายมีปัญหา
วิธีการแก้ไข : ทดลองเสียบใหม่ให้แน่นหรือลองเปลี่ยนสาย

Canon imageCLASS MF215 , MF235 , MF237w
กรณีติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ แล้วไม่สามารถสแกนได้ เนื่องจากไดร์เวอร์มีปัญหา หรือเคยมีการติดตั้งไดร์เวอร์ตัวเก่าไว้ในเครื่องแล้ว
วิธีการแก้ไข
  1.ถอนการติดตั้งไดร์เวอร์ตัวเก่าออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
     1.1.ไดร์เวอร์ Printer Canon MF230  และ Canon MF Scan utility
          ไปที่ Control Panel > Programs > Programs and Fatuters  
     2.รีสตาร์ทเครื่อง
     3.ติดตั้ง Driver Printer Canon mf230  และ Canon MF Scan utility
     4.รีสตาร์ทเครื่องและทดสอบใช้งาน


 

Canon imageCLASS MF215 , MF235 , MF237w

สาเหตุ :
มีสิ่งแปลกปลอมเช่น เศษชิ้นส่วนฝาดรัมของตลับหมึกหักหล่นเข้าไปขัดทำให้ตัวรองรับกระดาษไม่หมุน 

วิธีการแก้ไข :
- นำตลับหมึกออก และนำเศษชิ้นส่วนสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินกระดาษ
- แนะนำให้ดึงฝาปิดดรัมตลับหมึกออก
- ใส่ตลับหมึกเข้าไปใหม่ และทดสอบการใช้งาน

Fuji Xerox DocuPrint M205f

 / M205fw

 / M215fw
เนื่องจากทำการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ตรงกับเวอร์ชั่นของ windows 
 เช่น windows 32 bit ต้องเลือกไดร์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์ที่จะติดตั้งเป็น "ไดร์เวอร์ 32 bit " 
วิธีการแก้ไข : ถอดการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์ และให้ไดร์เวอร์ให้ตรงกับเวอร์ชั่น windows

HP LaserJet Pro MFP M130fn , M130fw
เนื่องจาก : การใส่ประดาษที่จะทำการพิมพ์ ไม่ตรงกับขนาดกระดาษที่ตั้งไว้ที่เครื่อง
                เครื่องจะทำการฟ้อง "ให้ทำการเลือกขนาดกระดาษ"
วิธีการแก้ไข : 
   1.ไปที่ "เมนู" 
   2.ตั้งค่าระบบ 
   3.ตั้งค่ากระดาษ
   4.เลือก "ถาด 1"
   5.ขนาดกระดาษ 
   6.เลือก "ขนาดใดก็ได้"
   7.กด "OK"

HP ColorLaserJetPro MFP M181fw
1.ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ให้เรียบร้อย โดยการเชื่อมต่อสาย LAN เข้ากับเครื่องปริ้นเตอร์
2.ตรวจเช็ค IP ที่เครื่องปริ้นเตอร์ได้รับ โดยไปที่
                2.1 การตั้งค่า
                2.2 การตั้งค่าเครื่อข่าย
                2.3 IPV4
                2.4 IP Address
 เครื่องจะแสดง IP ที่ได้รับแจก เช่น 192.168.1.1 เป็นต้น และนำ IP ที่ได้นั้น
3.เปิดเบราว์เซอร์ พิมพ์ IP ที่ได้จากเครื่องปริ้นเตอร์ลง ที่ช่อง URL “ 192.168.1.1 ”  แล้วกด “ Enter “ เบราว์เซอร์จะแสดงหน้าจัดการเครื่องปริ้นเตอร์
4.ไปที่เมนู “ระบบ”
5.การตั้งค่าไร้สาย
6.เลื่อนลงไปที่ “ การเชื่อมต่อไร้สาย SSID เลือกจุดเชื่อมต่อสัญญาณ ” คลิกที่จุดสัญญาที่จะเชื่อมต่อ
7.ใส่รหัสผ่าน wifi แล้ว กด “ นำไปใช้ ” รอจะกว่าเครื่องจะเชื่อมต่อกับสัญญาณ wifi
8.หลังจากเครื่องเชื่อมต่อกับสัญญาณ wifi แล้วถอดสาย LAN ออกจากเครื่องปริ้นเตอร์ได้

 

HP Color LaserJet Pro MFP M177fw
เนื่องจาก Memory เครื่อปริ้นเตอร์มีปัญหา ไม่จดจำค่าของการตั้งค่าไว้
วิธีการแก้ไข
                1.ไปที่การตั้งค่า
                2.การตั้งค่าเครือข่าย
                3.การตั้งค่าเครื่อข่ายไร้สาย
                4.เลือกจุดเชื่อมต่อไร้สาย
                5.ใส่รหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย
                6.กด “ ตกลง ”
แนะนำให้ติดต่อ ฝ่ายบริการ เพื่อแจ้งปัญหา
 

เนื่องจาก IP ที่เครื่องปริ้นเตอร์ได้รับมานั้นเป็น IP ที่เครื่องปริ้นเตอร์กำหนดขึ้นเอง ซึ่งจะไม่สามารถปริ้นเอกสาร
หรืออาจจะหาเครื่องปริ้นเตอร์ไม่เจอในวง Network
วิธีการแก้ไข
                1.ตรวจเช็คสาย LAN ว่ามีการชำรุดหรือไม่
กรณีสาย LAN ชำรุด ให้ทำการแก้ไข หรือเป็นสายเชื่อมกับเครื่องปริ้นเตอร์ใหม่
                2.ตรวจเช็คอุปกรณ์ Network ภายใน

เนื่องจากกระจกสแกนเนอร์สกปรก  
วิธีการแก้ไข เช็ดทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร์ และกระจกแท่นวางกระดาษ

Fuji Xerox DocuPrint P355d
เนื่องจากการตั้งค่ากระดาษผิดไซส์
วิธีการแก้ไข ไปที่
1. Menu > admin menu  > PCL setting > paper tray >  auto
2. Menu > admin munu  > PCL setting > paper tray > output size > A4-210x297

เครื่องปริ้นเตอร์แสดงสถานะ พร้อมใช้งาน แต่ปริ้นไม่ออก หรือ ออฟไลน์
วิธีการแก้ไข 
1.Control panel
2.System and Security
3.Administrative tools
4.Service
5.คลิกขวาที่ print spooler แล้วกด restart

 

กรณีติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ผ่านระบบ Network (LAN หรือ WIFI)
การกำหนดค่า IP ของเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ IP เครื่องเปลี่ยน 
ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถใช้งานเครื่องปริ้นเตอร์ได้ หรือเครื่องปริ้นเตอร์แสดงสถานะออฟไลน์
วิธีการแก้ไข
1.ไปที่ การตั้งค่า
2.การตั้งค่าเครือข่าย
3.IPV4
4.กำหนดค่าเอง **กำหนดค่าของ IP เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง
5.กด OK
 

24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้