รายละเอียดเงื่อนไขการให้บริการ


เรามีทีมบริหารงานที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ และคิดพัฒนา
เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน สร้างผลงานและการบริการที่มีคุณภาพ

รายละเอียดเงื่อนไขการให้บริการ

17056 views Share

บริษัทรับประกันว่าวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตนั้นปราศจากข้อบกพร่อง ในกรณีที่ท่านพบเจอสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหาย บริษัทฯรับผิดชอบภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ดังนี้

 1. การรับประกันสินค้าต้องเกิดจากการใช้งานี่ถูกวิธี หรือเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิตเท่านั้น
 2. สินค้าที่เสียหายต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
  (โปรดเก็บใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานในการส่งเคลม)
 3. สินค้าที่ส่งเคลม ต้องมีกล่องสินค้าและต้องเป็นกล่องสินค้า ของสินค้าชิ้นนั้นๆ
 4. สินค้าที่เสียหายต้องมีน้ำหนักที่คงเหลือจากการใช้งานไม่ต่ำกว่า 30% จากน้ำหนักตลับหมึกเต็ม
 5. การรับประกันนี้ไม่รวมถึง สินค้าที่ผ่านการแกะชิ้นส่วน หรือนำไปเติมผงหมึก การจกแจก หรือการกระทำที่เกิดจากการประมาทของผู้ใช้งาน ภัยทางธรรมชาติ สิ่งแปลกปลอมอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่สินค้า เช่น ลวดเย็บกระดาษ , แมลง , สัตว์ ต่าง ๆ
 6. สินค้าเหมาะสำหรับการใช้กระดาษปกติในการพิมพ์งานตามมาตรฐานทั่วไป ไม่เหมาะกับกระดาษที่มีลักษณะพิเศษ เช่น Sticker , กระดาษ Photo , กระดาษที่มีความหนากว่าปกติ หากมีคราบกาว หรือเสียหายจากการใช้งานดังกล่าว บริษัทฯไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้

การรับประกันความเสียหายของเครื่องพิมพ์

 1. หากตลับหมึก “พิกเซอร์” เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องพิมพ์ของท่านไม่สามารถใช้งานได้ ทางบริษัทฯ ยินดีซ่อมเครื่องให้ฟรีทุกกรณี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 2. การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากตลับหมึก “พิกเซอร์”

ระยะเวลาการให้บริการ

 1. การให้บริการจะดำเนินการในช่วงเวลาทำการปกติ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:30 น. (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 2. เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์หรือปฏิเสธการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ได้

วิธีการแจ้งเคลมสินค้า

ตลับหมึก

 1. แจ้งรายละเอียดข้อมูลของท่านให้ชัดเจน (ชื่อบริษัท,ชื่อผู้ติดต่อ, เบอร์โทร)
 2. รุ่นสินค้าที่พบปัญหา (สามารถดูได้จากข้างกล่องสินค้า
 3. แจ้งปัญหา และอาการเสีย (โปรดเก็บตัวอย่างงานพิมพ์ไว้เพื่อส่งเคลมหากท่านมี)

เครื่องพิมพ์

 1. แจ้งรายละเอียดข้อมูลของท่านให้ชัดเจน (ชื่อบริษัท,ชื่อผู้ติดต่อ, เบอร์โทร)
 2. แจ้งรุ่นเครื่องพิมพ์ และหมายเลขเครื่องพิมพ์ (Serial No.) ที่ใช้ตลับหมึก “พิกเซอร์”

24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้