นโยบายความลับทางอินเตอร์เน็ท


เรามีทีมบริหารงานที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ และคิดพัฒนา
เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน สร้างผลงานและการบริการที่มีคุณภาพ

นโยบายความลับทางอินเตอร์เน็ท

ขอบคุณที่ใช้เวลากับบริษัท Pixxor จำกัด โดยการเยี่ยมเว็บไซท์ของเรา เราหวังว่าคุณได้พบว่ามันช่วยได้ และคุณจะกลับไปเว็บไซท์ของเราบ่อย ๆ ความพึงพอใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของ Pixxor และต่อเนื่องไปจนถึงความพึงพอใจของคุณในเว็บไซท์ของเรา โปรดแจ้งผู้ดูแลเว็บถ้าคุณสนใจเกี่ยวกับสิ่งใด ๆ ที่คุณได้เห็นในเว็บไซท์ของเรา

การใช้ข้อมูล

Pixxor เห็นความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ลูกค้าต่าง ๆ จัดให้และส่งโดยตรงทางคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องการให้คุณจัดหาข้อมูลนี้ซึ่งไซท์สาธารณะของเราเข้าถึงได้ก็ตาม เนื่องจากสิ่งนี้ เรามีนโยบายที่ชัดเจนที่จะไม่ขายหรือปล่อยข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งรวมกันอยู่บนเว็บไซท์ของเราให้ฝ่ายที่สามได้ทราบ. บรรดาข้อมูลทั้งหมดที่รวมกันอยู่ออนไลน์จะถูกใช้โดย Pixxor เท่านั้น เพื่อการวิเคราะห์การตลาดภายในและเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การบริการ และปรับปรุงและบริหารเว็บไซท์ของเรา Pixxor อาจจะใช้ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจให้รวบรวม ติดตามและผ่านกระบวนการข้อมูลดังกล่าว ถ้าคุณเสนอข้อมูลส่วนตัวแก่ Pixxor โดยทางอีเล็กทรอนิกส์ และต้องการเอาออกหรือแก้ไขดัดแปลง โปรดติดต่อผู้ดูแลเว็บของเรา เราจะใช้ความพยายามเท่าที่จะทำได้เพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณ

การรวบรวมข้อมูล

เราอาจจะติดตามผู้เข้าเยี่ยมเว็บไซท์ของเราทั้งหมดในรูปแบบที่รวมกันเพื่อให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าของเราและเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ และเว็บไซท์ที่บรรลุความต้องการของพวกเขาให้ดีขึ้น ข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคลนี้ไม่คัดแยกออกมาในระหว่างการรวมข้อมูลที่รวบรวมนี้

นอกจากนี้ เราอาจจะใช้คุกกี้ส์บนบางหน้าของไซท์ของเรา. คุกกี้คอมพิวเตอร์เป็นไฟล์เล็ก ๆ อยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณที่ยอมให้เราจัดให้มีข้อมูลแก่คุณซึ่งมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์และปรับปรุงคุณภาพของคุณในการเข้าเยี่ยมไซท์ของเรา. เราอาจจะใช้คุกกี้ส์เพื่อจัดทำไซท์ของเราเป็นพิเศษตามความชอบส่วนตัวของคุณ และติดตามการเข้าเยี่ยมไซท์ของเราของคุณ ถ้าตัวเรียกข้อมูล (brower) ของคุณอนุญาตให้ คุณอาจจะตั้งคอมพิวเตอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ส์ ถึงแม้ว่าอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของการเข้าเยี่ยมไซท์ของเราได้. ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะต้องให้คำผ่าน (password) ของคุณบ่อยกว่าเดิม มิฉนั้นคอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะใช้เวลานานกว่าที่จะแสดงหน้าไซท์ของเรา

Pixxor ขอให้คุณเสนอข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง เช่น ชื่อและที่อยู่ของคุณ เมื่อคุณยื่นข้อมูลย้อนกลับ เข้าร่วมจับฉลาก หรือสั่งซื้อ - - แต่ข้อมูลนี้เป็นความสมัครใจอย่างเข้มงวด และจะไม่มีวันเอามาโดยที่คุณไม่ทราบ

เด็ก ๆ และผู้ปกครอง

เราขอให้เด็ก ๆ ที่อายุต่ำกว่า 18 ละเว้นจากการกรอกการสำรวจออนไลน์ของเรา และการเข้าร่วมจับฉลากโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย เด็ก ๆ อายุต่ำกว่า 18 ควรยื่นข้อมูลส่วนตัวแก่ Pixxor ด้วยการอนุญาตที่ชัดแจ้งของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายของตนเท่านั้น เมื่อเหมาะสม Pixxor จะแนะนำเด็ก ๆ ไม่ให้ยื่นข้อมูลส่วนตัว ถ้าบุตรของคุณได้ยื่นข้อมูลส่วนตัวและคุณต้องการขอให้เอาข้อมูลนั้นออก คุณอาจจะทำได้ดังที่แจ้งไว้ข้างบนนี้ และ Pixxor จะใช้ความพยายามตามที่สมควรเพื่อปฏิบัติตามความต้องการของคุณ

ข้อมูลที่สำคัญอื่น

ไซท์นี้อาจจะใช้เป็นห้องนั่งคุยกัน ที่ประชุมสำหรับการอภิปราย กระดานติดป้ายข้อความ และ/หรือกลุ่มข่าวที่มีพร้อมอยู่สำหรับผู้ใช้ โปรดจำไว้ว่าข้อมูลใด ๆ ที่เปิดเผยในบริเวณเหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ และคุณควรจะระมัดระวังเมื่อตัดสินใจที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เว็บไซท์ของ Pixxor อาจจะมีการเชื่อมโยง (link) กับไซท์ที่ไม่ใช่ Pixxor และเป็นไปได้ที่ไซท์ที่ไม่ใช่ Pixxor จะเชื่อมกับเว็บไซท์ของ Pixxor เราไม่รับผิดชอบเนื้อหาหรือนโยบายความลับที่ดำเนินการโดยไซท์เหล่านี้

Pixxor สนับสนุนความพยายามที่จะทำให้อินเทอร์เน็ทปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ และ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เราสงวนสิทธิที่จะปรับนโยบายให้ใหม่บางครั้งบางคราว ประกาศนโยบายปรับให้ใหม่จะปิดประกาศอยู่ในหน้านี้ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้เยี่ยมหน้านี้บ่อย ๆ เพื่อตรวจสอบการปรับให้ใหม่ โปรดเยี่ยมหน้าข้อกำหนดและขอบเขตการใช้ของเราด้วย

24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้