สมัครงาน


บริษัทพิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ยินดีต้อนรับหากท่านมีความเป็นผู้นำ และมีความคิดสร้างสรรค์
มีความตั้งใจ และต้องการมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตขององค์กรของเรา
เราเปิดโอกาสให้ท่าน ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่
เพราะ "ที่นี่เป็นบริษัทของพวกเรา"

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. ออกแบบสื่อต่างๆ เช่น Website, Banner, Social Media และสื่ออื่นๆ
2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขากราฟฟิกดีไซน์/ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop/Illustrator/Indesign ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์
5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่รักการเรียนรู้ และต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพ

สวัสดิการ :
1. ตรวจสุขภาพประจำปี
2. ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ทุนการศึกษาบุตร
5. โบนัสประจำปี
6. เบี้ยขยัน 
7. ชุดฟอร์ม

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. คิดสร้างสรรค์เนื้อหา บทความบน Website และ Social Media
2. จัดทำ Artwork ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่นำมาเผยแพร่บนสื่อต่างๆ
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

สวัสดิการ :
1. ตรวจสุขภาพประจำปี
2. ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ทุนการศึกษาบุตร
5. โบนัสประจำปี
6. เบี้ยขยัน 
7. ชุดฟอร์ม

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. วางแผนทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ 
2. ดูแลภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านทางสื่อโฆษณาต่างๆ ทั้ง Offline และ Online เช่น เว็บไซต์บริษัท
3. ประสานงานวิเคราะห์ยอดขายและต้นทุนการตลาดกับฝ่ายขาย และ Social Media รวมถึงดูองค์รวมของภาพโฆษณาต่างๆ
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ทางด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :
1. ตรวจสุขภาพประจำปี
2. ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ทุนการศึกษาบุตร
5. โบนัสประจำปี
6. เบี้ยขยัน
7. ชุดฟอร์ม

สถานที่ปฎิบัติงาน : 1/15 ซอยบุบผาบุรี ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. สามารถซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ที่เป็น Laser และ Multi Function 
2. ตอบคำถามแก้ไขระบบการพิมพ์งานเบื้องต้นทางโทรศัพท์

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์พิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

สวัสดิการ :
1. ตรวจสุขภาพประจำปี
2. ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ทุนการศึกษาบุตร
5. โบนัสประจำปี
6. เบี้ยขยัน 
7. ชุดฟอร์ม

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Web site (ภาษา PHP , HTML) 
2. ให้บริการ แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating System แก่บุคคลากรของบริษัทฯ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
3. ติดตั้ง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
4. Install, Upgrade Hardware, Software ของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
5. Update Inventory อุปกรณ์สารสนเทศด้าน Hardware, Software ให้ถูกต้องตามจริง

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 -35 ปี
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ :
1. ตรวจสุขภาพประจำปี
2. ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ทุนการศึกษาบุตร
5. โบนัสประจำปี
6. เบี้ยขยัน
7. ชุดฟอร์ม

สถานที่ปฎิบัติงาน : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดของงาน :
1. โทรติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหม่ (มีฐานข้อมูลให้) 
2. โทรติดต่อลูกค้าเดิม เพื่อหาโอกาสขยายปรับเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าได้สินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน
3. มีทักษะในการขาย กล้าพูด กล้าคุย ขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
4. มีทักษะในการพูดเจรจากับลูกค้า สามารถโน้มน้าวลูกค้าได้ดี
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ :
1. ตรวจสุขภาพประจำปี
2. ประกันสุขภาพกลุ่ม Aetna
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ทุนการศึกษาบุตร
5. โบนัสประจำปี
6. เบี้ยขยัน 
7. ชุดฟอร์ม

24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน