นวัตกรรม


เรามีทีมบริหารงานที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ และคิดพัฒนา
เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน สร้างผลงานและการบริการที่มีคุณภาพ

สิ่งที่ทำให้บริษัทชั้นนำทั่วประเทศไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ “พิกเซอร์” นั้นเกิดจากเรามีทีมบริหารงานที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ และคิดพัฒนา


North Pole

เป็นระบบฐานข้อมูลในด้านการขาย บันทึกข้อมูลเก็บประวัติลูกค้า สามารถนำข้อมูลมาประมวลผลการทำงานได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและได้รับประสิทธิภาพสูงสุด

South Sea

เป็นระบบการให้บริการลูกค้า ซึ่งใช้ในการบันทึกการเข้าให้บริการ ตั้งแต่การแจ้งซ่อมเครื่องพิมพ์ การเคลมสินค้าหรือการติดตั้งเป็นต้น นอกจากการใช้บันทึกการให้บริการแล้วระบบนี้ยังมีประโยชน์ที่สามารถนำข้อมูลที่บันทึกทั้งหมดมาวิเคราะห์ทำเป็นรายงาน หรือเป็นองค์ความรู้ให้แก่พนักงานและลูกค้าได้อีกด้วย

East Coast

เป็นระบบที่รองรับการแลกรางวัลของลูกค้า โดยสามารถทราบถึงข้อมูลการสมัครลูกค้าประวัติการสะสมคะแนนของลูกค้า ประวัติการแลกของรางวัลของลูกค้า และสถานะการจัดส่งของรางวัลได้

West Corridor

เป็นระบบที่ใช้บันทึกข้อมูลทรัพย์สินของพิกเซอร์ เพื่อผูกกับบริษัทลูกค้า ขั้นตอนตั้งแต่ การรับทรัพย์สินเข้าระบบ การผูกทรัพย์สินกับลูกค้า การรับทรัพย์สินคืนจากลูกค้า ระบบนี้คือเราสามารถตรวจสอบได้ว่าทรัพย์สินตัวใดอยู่ที่ลูกค้า หรือตรวจสอบ Lot ของทรัพย์สินที่ลูกค้าได้รับได้

Atlantis

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งสินค้า วางบิล รับเช็ค และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด สามารถเช็คสถานะการจัดส่งให้กับลูกค้า

Everest

เป็นระบบที่บริษํท พิกเซอร์ได้มีการพัฒนา จากการเคลมสินค้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มาเป็น โมบาย เเอพพิเคชั่นเพื่อให้ทันยุคสมัย ในการตอบสนองการบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

Danube

เป็นระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้สมัคร พนักงานในบริษัท การฝึกอบรมภายในเเละภายนอก เก็บประวัติการขาด-ลา-มาสาย KPI ของฝ่ายบุคคลเเละสามารถนำข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลขึ้นมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)

โดยพิกเซอร์มีการนำ ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช้เพื่อเชื่อมโยงระบบงานในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีฐานข้อมูลตัวเดียวกัน มาทำให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติในองค์กรระบบ ERP สามารถบูรณาการ (integrate) รวมงานหลัก (Core Business Process) ต่างๆ ในบริษัททั้งหมด ได้แก่ การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงกันได้
องค์กรของเรามีการจัดการ การวางแผนงานและการเก็บบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพทำให้ทาง “พิกเซอร์” ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้