ข่าวสาร


พิกเซอร์ ยึดหลักจริยธรรมในการทำงาน
โดยเรารับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การจัดอบรมมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายในองค์กรสำหรับพนักงาน

1,409 views Share
การจัดอบรมมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายในองค์กรสำหรับพนักงาน
บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2015
บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัทจัดอบรมภายในบริษัทเกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System : QMS) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล. เป็นระบบที่ใช้สำหรับจัดการกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพงานและบริการ
24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้